อบรมที่อับอากาศ อบรมได้ที่ไหน พิจารณาจากอะไร

April 11, 2022
อบรมที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศ หลักสูตรที่มีความสำคัญ ผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศจำเป็นต้องเรียนรู้และผ่านการฝึกอบรมประกอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ถูกต่อสุขลักษณะ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินได้ ที่อับอากาศ หมายถึง สถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด สภาพแวดล้อมอับอากาศ มีช่องระบายอากาศไม่เพียงพอต่อสุขลักษณะ ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่รับจัดอบรมที่อับอากาศ จะเลือกสถาบันแบบไหน พิจารณาจากอะไรเรามีข้อแนะนำดีๆ มาฝาก

1.สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ

เลือกสถาบันอบรมที่อับอากาศที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

2.หลักสูตรมีมาตรฐาน

เลือกสถาบันรับอบรมที่อับอากาศ มีหลักสูตรได้มาตรฐานระดับสากล อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรนั้นนอกจากต้องมีมาตรฐานแล้วยังต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะกับเทรนหรือยุคปัจจุบันด้วย

3.วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรผู้อบรมหรือทีมวิทยากรผู้สอนจะต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์จริงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคในการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

4.รองรับการอบรมออนไลน์

สำหรับภาคทฤษฎี เลือกสถาบันที่มีหลักสูตรรองรับการอบรมออนไลน์ อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกสบายทันสมัยอยู่ที่ไหนก็สามารถอบรมได้แค่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

5.สอนพื้นฐานจนถึงปฏิบัติงานได้จริง

พิจารณาเลือกสถาบันอบรมที่อับอากาศที่สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกการใช้อุปกรณ์จริง

6.รับอบรมในราคาถูก

เลือกสถาบันที่รับอบรมที่อับอากาศ มีหลักสูตรจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้ารับการอบรมหรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมและหลังจากฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านการอบรมที่อับอากาศสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ  

การอบรมที่อับอากาศกฎหมายใหม่มีอะไรบ้างที่นายจ้างต้องรู้ สิ่งที่นายจ้างควรรู้เกี่ยวกับการอบรมที่อับอากาศกฎหมายใหม่ ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่อับอากาศจะต้องผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นก่อน จึงจะสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศได้

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ข้อควรพิจารณาในการอบรมที่อับอากาศ ควรเลือกสถาบันไหน หวังว่าจะเป็นแนวทางให้หลายๆ คนได้ รวมถึงเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่เรามาฝากด้วย การอบรมที่อับอากาศนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

Tags: