เลสิค คืออะไร ใครที่สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้บ้าง

April 21, 2022
เลสิค

การมองเห็นของมนุษย์เราถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ เพราะการมองเห็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าวันหนึ่งสายตาของเรากลับมีปัญหา แน่นอนว่าการมองเห็นจะเปลี่ยนไป และอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกับการดำเนินชีวิตมากทีเดียว ซึ่งปัจจุบันนี้หากว่าใครที่มีปัญหาทางด้านสายตาก็มีวิธีการรักษาอยู่หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือการรักษาแบบ เลสิค นั่นเอง 

ทำความเข้าใจว่า เลสิค คืออะไร  

เลสิค หรือ LASIK เป็นย่อมาจากคำว่า Laser In Situ Keratomileusis โดยเลสิคจะเป็นวิวัฒนาการในการผ่าตัดแก้ไขภาวะที่เกี่ยวกับสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตาสั้น, สายตายาว หรือสายตาเอียง การรักษาด้วยวิธีนี้จะใช้เลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยากับพื้นผิวสัมผัส และไม่มีการกระจายตัวออกไปทางด้านข้าง หรือทะลุผ่านเข้าไปที่ภายในลูกตา ซึ่งเป็นเสมือนการเจียระไนกระจกตาให้มีความโค้งตามที่ต้องการ เพื่อช่วยปรับภาพให้คมชัด และช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาสายตาที่ผิดปกติได้นั่นเอง 

ผู้ที่สามารถทำการรักษาด้วยวิธี เลสิคได้ 

การทำเลสิคนั้นไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้ ผู้สามารถทำได้จะต้องมีความเหมาะสมตามลักษณะที่กำหนดเอาไว้ โดยหากว่ามีการตรวจพบว่าตัวเองมีสายตาที่สั้น สายตายาว หรือมีสายตาที่เอียง ก็จะต้องเข้ารับการรักษา สำหรับผู้ที่สามารถรักษาด้วยการทำเลสิคได้ก็มีลักษณะดังนี้ 

  • เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
  • เป็นผู้ที่มีค่าสายตาคงที่ หรือมีค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 50 (0.5D) อย่างน้อย 1 ปี 
  • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น ภาวะตาแห้งอย่างรุนแรง, กลุ่มโรครูมาตอยด์, โรคอักเสบเรื้อรังในลูกตา, (SLE) สะเก็ดเงิน,  
  • โรคเบาหวาน, โรคเอสแอลอี หรือ HIV ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ 
  • เป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการทำเลสิค 

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การทำเลสิคนั้นเป็นวิธีที่จะช่วยรักษาปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่มีความผิดปกติได้ แต่ในการรักษานั้นก็ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจะรักษาได้ หากว่าใครที่มีความผิดปกติทางสายตาแล้วอยากจะรักษาด้วยวิธีนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ตัวเองอยู่ในกลุ่มคนที่สามารถทำได้หรือไม่ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังจากการที่รักษาด้วยวิธีนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้นอกจากข้อมูลที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยเลสิคอีกหลายเรื่องที่จำเป็นต้องศึกษาก่อนการเข้ารับการรักษาตาอีกด้วย 

Tags: