Lifestyle

ไขข้อสงสัย ขวดน้ำพลาสติก มีความอันตรายต่อการใช้งานจริงหรือไม่

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันทุกท่านจะต้องใช้ขวดน้ำพลาสติกกันในทุก ๆ วันอย่างแน่นอน เพราะจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานได้ค่อนข้างยาก และเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านจะต้องเคยได้ยินว่า ขวดน้ำพลาสติกมีความอันตรายต่อการใช้งาน ซึ่งความจริงแล้วอันตรายจากสารเคมีที่เกิดขึ้นจากขวดน้ำพลาสติก ยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดว่ามีความอันตรายจริงหรือไม่ เพราะด้วยผลการตรวจสอบจากต่างประเทศที่ผ่านมา ยังไม่พบสารเคมีที่ละลายออกมาแบบเกินมาตรฐาน แต่การใช้ขวดน้ำพลาสติกซ้ำ ๆ อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของเชื้อโรค และสิ่งสกปรกที่ตกค้างมากกว่านั่นเอง ดังนั้นหากต้องการใช้ขวดพลาสติกซ้ำ ๆ ควรล้างอย่างสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค  ไขข้อสงสัยสำหรับการใช้งาน ขวดน้ำพลาสติก  1. ขวดพลาสติกมีสารเคมีจริงหรือไม่ : สำหรับสารเคมีที่พบได้ในขวดน้ำพลาสติก คือ Bisphenol A ซึ่งจะเป็นสารที่นำมาใช้ในการปรับปรุงในเรื่องคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกนั่นเอง…

April 21, 2022
Read More