Lifestyle

เครื่องคัดข้าวสาร นวัตกรรมสุดล้ำในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

ข้าวไทย ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกให้การยอมรับ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าขาว สร้างรายได้ให้กับชาวนา แต่ระยะหลังๆ มานี้ข้าวไทยต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของตลาดโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ปลูกข้าวได้แต่หลายๆ ประเทศก็ปลูกข้าวและส่งออกข้าวได้เช่นกัน ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้คือเรื่องของคุณภาพข้าว กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวต้องอาศัยเครื่องจักรทันสมัย อย่าง เครื่องคัดข้าวสาร  เครื่องคัดข้าวสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการค้าข้าวแต่รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบสำคัญ เช่น อุคสาหกรรมผลิตอาหาร หรือเครื่องดื่ม หากสามารถปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีกว่าเดิมได้ ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจทำให้ข้าวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบขายได้ดี กลายเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดในต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องคัดข้าวสาร นวัตกรรมสุดล้ำในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน นาทีนี้เราขอแนะนำเครื่องคัดข้าวสารจาก Galaxy Sivtek เครื่องคัดข้าวสารหรือเครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK…

May 8, 2022
Read More