Lifestyle

เลสิค คืออะไร ใครที่สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้บ้าง

การมองเห็นของมนุษย์เราถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ เพราะการมองเห็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าวันหนึ่งสายตาของเรากลับมีปัญหา แน่นอนว่าการมองเห็นจะเปลี่ยนไป และอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกับการดำเนินชีวิตมากทีเดียว ซึ่งปัจจุบันนี้หากว่าใครที่มีปัญหาทางด้านสายตาก็มีวิธีการรักษาอยู่หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือการรักษาแบบ เลสิค นั่นเอง  ทำความเข้าใจว่า เลสิค คืออะไร   เลสิค หรือ LASIK เป็นย่อมาจากคำว่า Laser In Situ Keratomileusis โดยเลสิคจะเป็นวิวัฒนาการในการผ่าตัดแก้ไขภาวะที่เกี่ยวกับสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตาสั้น, สายตายาว หรือสายตาเอียง การรักษาด้วยวิธีนี้จะใช้เลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยากับพื้นผิวสัมผัส…

April 21, 2022
Read More